Koi Aanbod

Nisai mix

Kweker  : Miyatora

Lengte   :  45/50 cm

Ki-Utsuri 

Gin Shiro-Utsuri 

Hi-Shusui 

Doitsu Gin Matsuba

Nisai mix

Kweker : Miyatora 

Lengte : 45/50 cm

Kohaku 

Mukashi Ogon 

Showa 

GinRin Kuchibene Kohaku

Nisai mix

Kweker  :  Miyatora

Lengte    :  45/50 cm

Kohaku 

Doitsu Sanke 

Ki-Utsuri 

Nisai mix

Kweker : Miyatora 

Lengte : 45/50 cm

Tancho 

Hi-Shusui 

Showa 

Kohaku